Exp. Teaching Center

Experimental Teaching Center

Name
TitleEmailPhoneOffice
Ning ZhangDirectorningzhang@nju.edu.cn025-89681163A307
Min XieVice Directorminxie@nju.edu.cn025-89685302A207
Wei NieVice Directorniewei@nju.edu.cn
A503
Yiping WangVice Directorwypfyyd@nju.edu.cn025-89680237Basic Laboratories Building C501


 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023