Adj. Professor


Adjunct Professor of SAS-NJU


Jifan ChouMeiyan Jiao
Chongyin Li Wen-Chau Lee
Xiaohong Liu Mu Mu
Rubai MaoRichard Rotunno
Daren LuDaniel Rosenfeld


 • Contact us
  njuas@nju.edu.cn
  (86)-25-89682575
  (86)-25-89683084 (fax)

 • Atmospheric Sciences Building
  Nanjing University · Xianlin Campus
  163 Xianlin Road, Qixia District
  Nanjing, Jiangsu Province, 210023